برگزاری پیش آزمون طرح ملی داناب در مدارس شهرستانهای ابهر،خدابنده و خرمدره استان زنجان

با هدف سنجش آگاهی های دانش آموزان در حوزه آب و در راستای پیشبرد طرح دانش آموزی نجات آب و گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست ،مرحله پیش آزمون طرح داناب در مدارس مقطع متوسطه اول و دوم شهرستانهای ابهر،خدابنده و خرمدره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، پیش آزمون طرح داناب سال تحصیلی 98-99 شامل سوالاتی در باره مسائل آبی با هدف سنجش آگاهیهای دانش آموزان قبل از اجرای طرح در مدارس شهرستانهای ابهر،خدابنده و خرمدره (شهرستانهای پایلوت) برگزار گردید.

در این مراسم ، پس از برگزاری پیش آزمون دانش آموزی، در خصوص وضعیت بحرانی این دشتها،رعایت نکات  مربوط به حفاظت از منابع آب زیرزمینی ، سیلاب ،مخاطرات سیل و راهکارهای مواجهه با آن توضیحات مبسوطی توسط مشاور طرح ارائه گردید.

در ادامه طرح مقرر شد، با ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان استان ، پس از امتحانات ترم اول مدارس ،با اجرای مرحله پس آزمون ،میزان ارتقاء سطح اطلاعات این قشر سنجیده شود .

کد خبر: 1906
  تاریخ خبر : 1399/01/30